Fr En Bg

След като моделите ви са разработени и утвърдени, нашият екип има грижата сред многото ни партньори да избере изпълнители максимално отговарящи на изискванията ви за качество, цена и срок.

Определен служител има грижата да разрешава проблемите, свързани с проследяване на производството и с присъствието в производствените цехове на контрольорите ни, което ви гарантира постигане на желаното ниво на качество.

texar_dimatex_0A.jpg texar_dimatex_03.jpg texar_dimatex_0B.jpg texar_dimatex_08.jpg texar_dimatex_11.jpg texar_dimatex_12.jpg texar_dimatex_01.jpg texar_dimatex_04.jpg texar_dimatex_06.jpg texar_dimatex_05.jpg texar_dimatex_02.jpg texar_dimatex_09.jpg texar_dimatex_10.jpg texar_dimatex_13.jpg texar_dimatex_07.jpg
виртуален тур