Fr En Bg

Cлужители от отдел „Покупко-продажби“ са ангажирани с проучването на вътрешния и международния пазар (ЕС, Турция, Азия).

Купуваме често платове по заявка и предлагаме на нашите клиенти пълна гама от аксесоари, за да отговорим на очакванията им. Купуваме големи количества, за да получим конкурентни цени от доставчиците.

texar_dimatex_0A.jpg texar_dimatex_03.jpg texar_dimatex_0B.jpg texar_dimatex_08.jpg texar_dimatex_11.jpg texar_dimatex_12.jpg texar_dimatex_01.jpg texar_dimatex_04.jpg texar_dimatex_06.jpg texar_dimatex_05.jpg texar_dimatex_02.jpg texar_dimatex_09.jpg texar_dimatex_10.jpg texar_dimatex_13.jpg texar_dimatex_07.jpg
виртуален тур