Fr En Bg

CAD/CAM система :

Оборудвани сме с CAD/CAM системи Лектра и Ветиграф, което ни дава възможност да реагираме при необходимост от:

  • създаване на кройки, дигитализиране
  • градиране
  • редене
  • принтене на настили

Технически услуги :

Базирайки се на досие, изработено от стилист, техническият ни екип може да създаде досие приложимо както за покупките на материали (определяне на материали и аксесоари, изчисляване на разход) така и за изпълнителя на поръчката (техническа разработка).
Осигуряваме разработването на първа мостра и прототипи, за да се стигне до изработване на колекция или предварителна серия преди начало на производството.
texar_dimatex_0A.jpg texar_dimatex_03.jpg texar_dimatex_0B.jpg texar_dimatex_08.jpg texar_dimatex_11.jpg texar_dimatex_12.jpg texar_dimatex_01.jpg texar_dimatex_04.jpg texar_dimatex_06.jpg texar_dimatex_05.jpg texar_dimatex_02.jpg texar_dimatex_09.jpg texar_dimatex_10.jpg texar_dimatex_13.jpg texar_dimatex_07.jpg
виртуален тур