Fr En Bg

В качеството си на свързващо звено между българските производствени предприятия и техническите ви отдели, нашият склад е организиран така че да отговори на всички особености в сферата на текстила, както по отношение на материалите, така и по отношение на готовите изделия.

  • Получаване и проверка на материали (контрол на платове)
  • Подготовка на поръчки
  • Получаване и складиране на палети или на закачалки
  • Контрол на производството в специална зона за контрол
  • Допълнителни операции : металодетекция, поправки, гладене, почистване на петна и др.
texar_dimatex_0A.jpg texar_dimatex_03.jpg texar_dimatex_0B.jpg texar_dimatex_08.jpg texar_dimatex_11.jpg texar_dimatex_12.jpg texar_dimatex_01.jpg texar_dimatex_04.jpg texar_dimatex_06.jpg texar_dimatex_05.jpg texar_dimatex_02.jpg texar_dimatex_09.jpg texar_dimatex_10.jpg texar_dimatex_13.jpg texar_dimatex_07.jpg
виртуален тур