Fr En Bg

Вече 10 години ДИМАТЕКС се специализара в интеграцията на различните етапи на производство на дадена дреха и към момента разполага с всички отдели, необходими за производството на готов продукт. За повече информация позвънете на +359 2 973 26 04. За да видите, посетете: https://www.youtube.com/watch?v=Ro47A5W6IG4

texar_dimatex_0A.jpg texar_dimatex_03.jpg texar_dimatex_0B.jpg texar_dimatex_08.jpg texar_dimatex_11.jpg texar_dimatex_12.jpg texar_dimatex_01.jpg texar_dimatex_04.jpg texar_dimatex_06.jpg texar_dimatex_05.jpg texar_dimatex_02.jpg texar_dimatex_09.jpg texar_dimatex_10.jpg texar_dimatex_13.jpg texar_dimatex_07.jpg
виртуален тур